Οδηγό φορτηγού ζητά να προσλάβει η εταιρεία Agrotopos


Η εταιρία AGROTOPOS “ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε”, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιών και οσπρίων, με έδρα την Αναγέννηση Σερρών. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσής της, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της: ΟΔΗΓΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ.

Αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν:
• Είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση, τη διανομή και την παράδοση των εμπορευμάτων
• Σε κάθε παράδοση, ελέγχει μαζί με τον πελάτη, αν τα εμπορεύματα συμφωνούν ποσοτικά με το τιμολόγιο
• Εκτέλεση λοιπών εργασιών εντός αποθήκης και τακτοποίηση αποθήκης
Απαραίτητα Προσόντα:
• Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Υπευθυνότητα, ομαδικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
• Δυνατότητα εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail στις διευθύνσεις: [email protected] & [email protected]

Κοινοποίηση