Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΕΑΕ 2023


Σχετικά με την προθεσμία των 7 ημερών που αναφέρθηκε στην παρουσίαση της ΕΑΕ 2023, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει τα εξής:
• Η διαδικασία λήψης κωδικού δεν υπόκειται σε καμία προθεσμία
• Η ψηφιακή εφαρμογή από σήμερα και μέχρι την ανακοίνωση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2023 θα είναι ανοικτή για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αιτήσεων των παραγωγών.

Κοινοποίηση