Τα αποτελέσματα των rapid tests χθες από τον ΕΟΔΥ σε Νιγρίτα, Ηράκλεια, Ροδολίβος, Στρυμονικό και Σέρρες


Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκαν 181 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.429 rapid tests και ανευρέθηκαν 217 θετικά (6.33%). Από τις 217 περιπτώσεις, οι 110 αφορούν άνδρες και οι 107 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 51,42 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
5 rapid tests, με 1 θετικό (20%), αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 53 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
3 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
7 rapid tests, με 1 θετικό (14.29%), αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 22 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
45 rapid tests, με 6 θετικά (13.33%), αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
3 αρνητικά rapid tests.

Κοινοποίηση