Εμ. Φράγκος: «Ευθύνη των εθνικών αρχών ο έλεγχος των παράνομων εισαγωγών εσπεριδοειδών»


Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», έλαβε την απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, σχετικά με την ερώτηση που είχε καταθέσει στην Επιτροπή για τη στήριξη της ελληνικής λεμονοπαραγωγής και τον έλεγχο των εισαγωγών από αγορές τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως γίνεται σαφές στην απάντηση του Επιτρόπου, η Ελλάδα λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να πραγματοποιεί ελέγχους σχετικά με την παράνομη εισαγωγή εσπεριδοειδών. Οι εθνικές αρχές των Κρατών Μελών είναι υποχρεωμένες να εντοπίζουν τις παραβάσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Είναι, δε, σαφές πως η Ελλάδα μπορεί να αιτηθεί επιπλέον στήριξης σε περίπτωση που τα υπάρχοντα μέσα δεν αρκούν για να πραγματοποιούνται άρτιοι έλεγχοι. Κάθε ολιγωρία ή αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης οδηγεί σε δύσκολη θέση τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

«Οφείλουμε να προασπίζουμε το συμφέρον και την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων γεωργών, αξιοποιώντας όλα τα ευρωπαϊκά μέσα και εργαλεία που διατίθενται για αποτελεσματικούς ελέγχους, σε αντίθεση με την ευνοϊκή τακτική των ελληνικών κυβερνήσεων προς τους φιλοκυβερνητικούς «ημετέρους» που συχνά ευνοούνται από τις (παράνομες) εισαγωγές» ανέφερε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Αναλυτικά η ερώτηση του Ευρωβουλευτή και η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001327/2023/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)
Θέμα: Στήριξη της ελληνικής λεμονοπαραγωγής
Οι τιμές των ελληνικών λεμονιών παραμένουν χαμηλές, μεταξύ 30 και 35 λεπτών το κιλό, απογοητεύοντας τους παραγωγούς. Παράλληλα το κόστος παραγωγής, λόγω της ενέργειας, του ποτίσματος, των λιπασμάτων και του κόστους συγκομιδής, παραμένει υψηλό. Οι ποσότητες στα δέντρα παραμένουν σημαντικές, ενώ η αγορά κατακλύζεται από εισαγόμενα. Οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι με κόστος 40 λεπτών μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους, ενώ οι τιμές στο ράφι (1,20-1,50 ευρώ το κιλό) καταδεικνύουν πρόβλημα στην αγορά. Το αίτημα για ελέγχους παραμένει, καθώς στις ανεξέλεγκτες εισαγωγές τουρκικών λεμονιών, η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να κάνει ελέγχους. Ακόμα και αν δεν προβλέπονται κατ’ αξίαν δασμοί για τα τουρκικά λεμόνια, σαφώς πρέπει να ελέγχονται, ιδίως όταν υπάρχουν καταγγελίες για κακή ποιότητα. Ως τα τέλη Ιανουαρίου 2023 οι εξαγωγές ανήλθαν στους 5.392 τόνους, ενώ αντιστοίχως πέρσι κυμαίνονταν στους 3.964 τόνους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η καθετοποίηση της παραγωγής, στον βαθμό που υπάρχουν αγορές προϊόντων/παραγώγων λεμονιού (χυμός, αποξηραμένο ξύσμα λεμονιού, συστατικά για ζαχαροπλαστική, αιθέρια έλαια, αλκοολούχα όπως λιμοντσέλο, μαρμελάδα λεμόνι, τσάτνεϊ λεμονιού), ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποια είναι η άποψή της για τον ισχυρισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να εκτελέσει τους ελέγχους στις εισαγωγές εκτός αγοράς ΕΕ;
2. Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι παραγωγοί για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην επεξεργασία προϊόντων ελληνικού λεμονιού;
3. Σχεδιάζονται επιπλέον μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής λεμονοπαραγωγής;».

Η απάντηση:
«Απάντηση του κ Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την αγορά εσπεριδοειδών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεμονιών, και ιδίως την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές τους στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο κοινό στον ιστότοπο Europa1.
Οι εισαγωγές στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ και οι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στα σημεία εισόδου. Ο κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να έχουν οι αρμόδιες αρχές το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους που απαιτούνται για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εισπράττουν τέλη για τους επίσημους ελέγχους. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης στους ελέγχους του άρθρου 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/20133, εάν κατά τους εν λόγω ελέγχους εντοπίζονται πιθανές δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 91 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20134.
Για να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς λεμονιών καθώς και τους άλλους γεωργούς, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπει μέσα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εσπεριδοειδών. Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των λεμονιών, λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η εν λόγω στήριξη, καθώς και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής τους. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών για τον προγραμματισμό των σχετικών τύπων παρεμβάσεων στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ».

Κοινοποίηση