Προκλήσεις του εκπαιδευτικού στην τάξη (Άρθρο)


Άρθρο της Ελισσάβετ Διδασκάλου
Εκπαιδευτική ψυχολόγος*

Υποθετικό σενάριο

Ο Γιώργος, μαθητής τετάρτης δημοτικού, αργοπορεί κατά την είσοδό του στην τάξη, δυσκολεύεται να μείνει συγκεντρωμένος στις δραστηριότητες τις οποίες αναθέτει η δασκάλα της τάξης, αδυνατεί να ακολουθήσει κανόνες, ενοχλεί τους συμμαθητές του ενώ χρησιμοποιεί θεατρινισμούς για να εκφραστεί ή για να τραβήξει την προσοχή.

Η δασκάλα εκτός από την αντιμετώπιση και την πρόληψη τέτοιου είδους συμπεριφορών καλείται να διαχειριστεί τον περιορισμένο χρόνο μιας διδακτικής ώρας έτσι ώστε να επιτύχει το μαθησιακό στόχο της ημέρας για το σύνολο των παιδιών της τάξης.

Ποιες εκπαιδευτικές στρατηγικές θα ακολουθήσει η δασκάλα για να δημιουργήσει ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Πώς θα αντιμετωπίσει τις παραπάνω εκπαιδευτικές προκλήσεις;

• Βασικός στόχος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών συνθηκών οι οποίες εξάπτουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Όταν προσφέρονται ποικίλα ερεθίσματα, η γνώση κατακτάται ευκολότερα, επιτυγχάνεται η διατήρηση της προσοχής των μαθητών και προλαμβάνεται ο κίνδυνος να βαρεθούν ή να αποπροσανατολιστούν από το στόχο τους.

• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει εξαρχής οργάνωση των δραστηριοτήτων και του χρόνου εργασίας με ξεκάθαρη και έγκαιρη έναρξη του μαθήματος (για παράδειγμα μόλις χτυπήσει το κουδούνι χωρίς καθυστέρηση) αλλά και οριοθετημένες μεταβάσεις από τη μία δραστηριότητα στην επόμενη.

• Διαμορφώνει σαφείς κανόνες σε συνεργασία με τους μαθητές. Βοηθητική είναι η σύνοψη και η υπενθύμιση των κανόνων κυρίως στην έναρξη κάθε δραστηριότητας.

• Πριν την ανάθεση των εργασιών δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες και προωθεί τον διάλογο για να διαπιστώσει αν κατανοήθηκαν από το σύνολο της τάξης.

• Προωθεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προτρέπει στους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων, να επιχειρούν δοκιμές κι επιβραβεύει τις προσπάθειές τους.

• Ενισχύει την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

• Προσπαθεί να αγνοήσει τις ανάρμοστες συμπεριφορές. Αποφεύγει τις συνεχείς παρατηρήσεις ή περιορίζεται σε μη λεκτικές υποδείξεις όπως για παράδειγμα ένα βλέμμα ή ένα άγγιγμα στον ώμο έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ροή του μαθήματος.

• Μόλις οι μαθητές αναλάβουν εργασία, η εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιλύσει τις εκκρεμότητές της με το Γιώργο. Έτσι αξιοποιεί εποικοδομητικά τον χρόνο αναμονής της.

• Συζητάει μαζί του το πρόβλημα και τον προτρέπει να βρουν μία λύση. Διαφορετικά του γνωστοποιεί τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η διατήρηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Θα ήταν ωφέλιμο να κρίνει ο ίδιος ο μαθητής τη συμπεριφορά του βαθμολογώντας την καθώς και να προτείνει ο ίδιος τρόπους βελτίωσης της βαθμολογίας… όπου υπάρχει περιθώριο!

* Το Παιδικό Εργαστήρι της Ελισσάβετ Διδασκάλου βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 23 (4ος όροφος), στο Σιδηρόκαστρο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2323111482 & 6907330003.

40 Shares