Η διαφορά ανάμεσα στην Εκπαίδευση και την Παιδεία (Άρθρο)


Άρθρο του Μάνου Τζίτζηρα
Ψυχολόγος- ψυχοθεραπευτής

Η διαφορά ανάμεσα στην Εκπαίδευση και την Παιδεία.

Η Παιδεία χαρίζει ηθική και πνευματική ολοκλήρωση, αναβαθμίζει πολιτιστικά τον άνθρωπο και τον θέτει προ των ευθυνών του για το μέλλον του. Αν υπήρχε ουσιαστική παιδεία θα υπήρχε σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, σεβασμός προς τον συνάνθρωπο! Θα υπήρχε δικαιοσύνη!

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις ιδέες της παιδείας χωρίς να μπορούν να τις αντιληφθούν πρακτικά.

Μεγαλώνουμε άλλωστε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προάγει την παπαγαλία αντί της κριτικής σκέψης!!

Η Εκπαίδευση από την άλλη προσφέρει στον άνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να λειτουργήσει ορθολογικά με στόχο στην αύξηση της παραγωγής, την βελτίωση των συνθηκών της ζωής του, την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του κ.α.

Ενώ η εκπαίδευση βελτιώνει νοητικά τον άνθρωπο και του παρέχει τη γνώση για την μεγιστοποίηση των υλικών του αγαθών και την επικράτηση του γενικότερα (κάποιες φορές με οποιοδήποτε κόστος – συνέπεια), η Παιδεία απευθύνεται στην ανθρώπινη φύση του, που τον διαφοροποιεί από τα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου και τον διδάσκει τις πανανθρώπινες αξίες της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας. Εδώ εντοπίζεται η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες Παιδεία- Εκπαίδευση.

Οφείλουμε να πλάσουμε έναν κόσμο ανθρωποκεντρικής συνείδησης και όχι μόνο τεχνογνωσίας.